Özel Mersin Boğaziçi

Aile Danışma Merkezi

Özel Boğaziçi Aile Danışma Merkezi, 2009 yılından bu yana aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetler alanında, ilimizde çalışmaya yetkili ve yasal olarak açılış izni almış tek psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkezimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuku Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Özel Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” düzenlemesi kapsamında Özel Aile Danışma Merkezi statüsüne sahiptir.Günümüzde aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve bu alanda hizmet veren kişi ve kurumlar giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, bu uygulamaların her zaman uzman ve güvenilir kişilerce sunulmaması, hizmeti alan bireylere yarar yerine zarar vermekte ve psikolojik hizmetlere duyulan güveni azaltmaktadır. Bu açıdan merkezimizin statüsü, merkezimizde sunulan hizmetlerimiz ve sizlere hizmet vermekte olan uzmanlarımızın nitelikleri bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymaktadır.Merkezimizde sunulan tüm hizmetler için belirlenen ücretler Mersin Valiliği Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.


Çift terapisi adından da anlaşıldığı üzere romantik/yakın ilişkilerde yaşanan sorunlara yönelik psikolojik müdahale yöntemlerinden biridir. Dolasıyla iki kişilik bir evrene ait sorunların çözümü için tarafların her birinin terapi sürecinde olması çok önemlidir. Çünkü bir ilişkide ortaya çıkan olası problemler çiftin her ikisinin sorumluluğu ve sonucudur.

1. Evlilikteki iletişim şekli kavgaya dönüştüyse,
2. Gereğinden fazla, şiddetli ve çözüm bulunamayan kavgalar yaşamaya başlandıysa, diğer bir değişle mutlu ve keyifli anlar kavgalı oldukları anlardan daha az yaşanıyorsa,
3. Evlilik kendi içinde bir keyif olmaktan çıkıp, devam ettirilmesi gereken bir zorunluluk haline dönüştüyse,
4. Kavgaları hep aynı konular (örneğin kıskançlık, cinsellik, çocuklar gibi konular) etrafında dönmesine rağmen, soruna çözüm üretilemiyorsa, 
5. Eşler birbiriyle hiç kesişmeyen, paralel hayatlar yaşamaya başladılarsa ve bir araya geldikleri zamanda ortak hiçbir keyfi paylaşamıyorlarsa,
6. Cinsel yaşam da dahil olmak üzere evliliğin kadın ve erkeğe dair hiçbir alanında paylaşımlarının kalmadığını hissediyorlarsa,
7. Evliliğin daha iyi olacağına dair tüm inançlarını kaybettilerse,
8. Boşanmak ya da ayrı yaşamaktan başka çözüm yolunun olmadığına inanmaya başladılarsa,  
9. Evliliklerinden alamadıkları keyfi ve mutluluğu işlerinde, başka kadınlarda/erkeklerde, çocuklarında aramaya başladılarsa,
10. Anlaşılmadıkları, değer verilmedikleri, önemsenmedikleri, istenmedikleri gibi olumsuz düşünce ve duyguların ötesinde evlilikleri ve eşleri olumlu hiçbir şey çağrıştırmadığında,
11.  Evliliklerinden kaynaklı olduğunu düşündükleri duygu ve düşünceler nedeniyle güncel yaşamları, üstlenmeleri gereken diğer roller ve sorumluluklar (örneğin iş yaşantıları, anne-babalık rolleri, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal yaşantıları) sekteye uğruyorsa,
12. İçsel ruhsal dünyalarına kaygı, panik, öfke, ümitsizlik, çaresizlik ve mutsuzluk gibi olumsuz duygular hâkim olmaya başladıysa
Evlilik ilişkileri bu durumların bir kısmına sahip ise, eşler evlilikleri için bir uzmana başvurmalıdırlar.
 

En iyi evliliklerde bile tartışma vardır. Eğer tartışmıyor olsaydınız ilişkinizde tartışmaya değer hiç bir şey kalmamıştır. Sadece iyi bir tartışma kültürü geliştirebiliriz. 
 

Çift terapistleri haklı, haksız arayan hâkim ya da savci gibi bir mercii de değilim. Taraflardan birinin haklı olması diğerinin haksız olduğu anlamına gelmeyebilir. Aynı anda haklı ya da haksız olabilirsiniz.